wtorek, 16 października 2018

Ranking sianowskich radnych, czyli komu się nie chciało

Nie do pomyślenia jest, aby radny w Koszalinie nie pisał interpelacji. W Sianowie są tacy radni, którzy NIGDY nie napisali ani jednej interpelacji ...
To zdjęcie pokazuje aktywność sianowskich radnych mierzoną poprzez złożone pisemne interpelacje w kadencji 2014 - 2018.
Od lewej:
Wiesław Raczyński - 0
Sylwester Pietrzycki - 0
Ryszard Socha - 1
Piotr Kłobuch - 84
Irena Banaśkiewicz - 1
Kazimierz Salik - 11
Maciej Lewandowski - 0
Janusz Machała - 0
Andrzej Danielewicz - 0
Halina Gnacińska - 1
Grzegorz Grygiel - 0
Grzegorz Kowalczyk - 2
Tomasz Przygucki - 0
Magdalena Grzywacz - 0
Paweł Hojarski - 0

A teraz analiza:

W obecnej kadencji NIKT z 7 radnych z Sianowa (Lewandowski, Machała, Danielewicz, Grygiel, Przygucki, Grzywacz, Hojarski) nie napisał ani jednej interpelacji ...

Nic dodać nic ująć.
Radzę jednak UJĄĆ z tej listy ...

niedziela, 14 października 2018

Dlaczego z KUKIZ`15 kandyduję do Rady Powiatu ?

Można Kukiza lubić lub nie lubić, ale każdy wie, że Paweł Kukiz mówi to co myśli.
A wokół nas jest niestety pełno teflonowych polityków, którzy mówią tylko okrągłe słowa, aby schlebiać każdemu.
I dlatego z Kukizem mi po drodze, bo ja też mówię to co myślę i mam odwagę, aby stawiać trudne pytania.
Pamiętajcie, że w wyborach do Rady Powiatu Koszalińskiego w gminie Sianów są tylko 4 mandaty do obsadzenia.

A oto komitety wyborcze do powiatu:
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna
Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ`15
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Polska Samorządowa"

Tutaj link do pełnej listy 25 kandydatów: 
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/320900/dist_council/5

Jeśli tam zajrzeliście, to już wiecie, że KUKIZ`15 to formacja, na liście której nie ma starych partyjnych działaczy.


Kandyduję do Rady Powiatu Koszalińskiego z listy KUKIZ`15, bo uważam, że potrzebny jest w powiecie nowy aktywny radny, który już wiele razy pokazał, że umie zawalczyć o interesy mieszkańców gminy Sianów.

piątek, 12 października 2018

Jakich pytań unika Burmistrz Berlicki ?

Radny powinien pisać interpelacje w interesie mieszkańców. 
Burmistrz zgodnie ze Statutem powinien mu w ciągu 21 dni odpowiedzieć. 
A oto ciekawy rejestr moich 40 interpelacji z 2018 r, który pokazuje na jakie pytania zadane przez mnie jako radnego, Burmistrz Berlicki z uporem nie chce udzielić odpowiedzi.
Odpowiedź udzielona - kolor czarny
Odpowiedź wymijająca - kolor niebieski
Brak odpowiedzi na temat - kolor czerwony

RADNY PIOTR KŁOBUCH - INTERPELACJE 2018

1. W sprawie zakresu przeprowadzonych remontów w świetlicach wiejskich w latach 2015 – 2017 (18 stycznia 2018 r).
2. W sprawie zagrożenia na betonowej drodze gminnej w Maszkowie i konieczności jej naprawy (29 stycznia 2018 r).
3. W sprawie szczegółowej informacji o przeznaczeniu kwoty 654 000 zł ujętej w planie wydatków Budżetu Gminy Sianów na 2018 r (6 luty 2018 r).
4. W sprawie nieprawdziwej informacji dotyczącej uchwalenia Budżetu Gminy Sianów na 2018 r (14 luty 2018 r).
5. W sprawie kosztów wydawania gazety „Nasza Gmina” oraz kosztów współpracy z telewizją TV MAX ponoszonych przez gminę Sianów (21 luty 2018 r).
6. W sprawie braku odpowiedzi na postulaty sołtysów z marca 2017 r, dotyczących podniesienia diety sołeckiej (26 luty 2018 r).
7. W sprawie wyliczenia wysokości środków dla sołectw, w przypadku przystąpienia przez gminę Sianów do ustawowego Funduszu Sołeckiego (5 marca 2018 r).
8. W sprawie nie dopełnienia wymogu zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sieciemina (15 marca 2018 r).
9. W sprawie kosztów dostarczania nakazów podatkowych przez gminę i ilości nakazów dostarczonych bezpłatnie przez sołtysów w 2018 r (26 marca 2018 r).
10. W sprawie ceny i terminu nabycia przez gminę Sianów budynku spichlerza na ul. Tylnej w Sianowie (30 marca 2018 r).
11. W sprawie nieprzejezdnej drogi gminnej w miejscowości Mokre (6 kwietnia 2018 r).
12. W sprawie braku odpowiedzi na interpelację dotyczącą niedopełnienia wymogu zwołania Zebrania Wiejskiego w Siecieminie w 2017 r (19 kwietnia 2018 r).
13. W sprawie wyjaśnienia, dlaczego działce szkolnej w Szczeglinie został nadany status działki mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (23 kwietnia 2018 r).
14. W sprawie zniszczonej drogi gminnej i związanych z tym utrudnień dla dojazdu karetki do posesji w Szczeglinie Nowym (14 maja 2018 r).
15. W sprawie opieszałości przy budowie oświetlenia na betonowej drodze gminnej w Maszkowie (6 czerwca 2018 r).
16. W sprawie wysokości dopłat z budżetu gminy dla szkół publicznych i niepublicznych za lata 2015, 2016, 2017 (12 czerwca 2018 r).
17. W sprawie nie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej interpelacji nr 6/2018 dotyczącej diet sołeckich (18 czerwca 2018 r).
18. W sprawie nie wywiązywania się gminy Sianów z obowiązku sprzątania terenów użyteczności publicznej w Węgorzewie (27 czerwca 2018 r).
19. W sprawie zagrożenia bezpieczeństwa przy budynku Gimnazjum w Sianowie (6 lipca 2018 r).
20. W sprawie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 2017 r (13 lipca 2018 r).
21. W sprawie konieczności poszerzenia przejazdu na drodze gminnej Szczeglino – Szczeglino Nowe na wysokości cmentarza (25 lipca 2018 r).
22. W sprawie danych dotyczących dochodów bieżących gminy za lata 2014, 2015, 2016, 2017 oraz liczby mieszkańców sołectw (25 lipca 2018 r).
23. W sprawie kwot działek uzyskanych ze sprzedaży działek gminnych w Szczeglinie z latach 2016, 2017 i 2018 (10 sierpnia 2018 r).
24. W sprawie wyjaśnienia powodów nie uruchomienia świetlicy na terenie szkoły w Szczeglinie w 2017 r i 2018 r (14 sierpnia 2018 r).
25. W sprawie wykazu budynków należących do Gminy Sianów w obrębie rynku Starego Miasta (17 sierpnia 2018 r).
26. W sprawie utrudnionego dostępu do ratusza w Sianowie osób niepełnosprawnych, matek z wózkami i osób starszych (21 sierpnia 2018 r).
27. W sprawie kosztów organizacji Dni Ziemi Sianowskiej poniesionych przez Gminę Sianów w 2017 r i 2018 r (27 sierpnia 2018 r).
28.W sprawie unikania postulatu wizytacji Szkoły w Szczeglinie przez Komisję Społeczno Oświatową Rady Miejskiej (27 sierpnia 2018 r).
29. W sprawie braku odpowiedzi na interpelację dotyczącą zburzenia budynku biurowego Fabryki Zapałek w Sianowie (30 sierpnia 2018 r).
30. W sprawie odpowiedzialności Gminy Sianów za zniszczenie samochodu na drodze gminnej w Mokrem (6 września 2018 r).
31. W sprawie braku od pięciu lat pomieszczenia na opał dla 6 – osobowej rodziny zajmującej lokal komunalny w Wierciszewie (12 września 2018 r).
32. W sprawie wykazu budynków należących do Gminy Sianów w obrębie rynku Starego Miasta (19 września 2018 r).
33.W sprawie kosztów organizacji Dni Ziemi Sianowskiej w latach 2015, 2016, 2017, 2018 (19 września 2018 r) .
34. W sprawie braku odpowiedzi, dlaczego działce szkolnej w Szczeglinie nadano status działki mieszkaniowo usługowej (24 września 2018 r).
35. W sprawie wykazu działań podjętych przez Gminę Sianów, aby budynek biurowy Fabryki Zapałek nie został zburzony (24 września 2018 r)termin odpowiedzi 15.10.2018
36. W sprawie wykazu oświetlenia drogowego wykonanego w sołectwach w latach 2010-2016 i latach 2017-2018 (27 września 2018 r).
37.W sprawie unikania odpowiedzi o znajomość terminu wyburzenia biurowca Fabryki Zapałek przez Gminę Sianów (27 września 2018 r) termin odpowiedzi 18.10.2018
38. W sprawie konieczności oczyszczenia rowu melioracyjnego przy posesji nr 6 w Maszkowie (4 październik 2018 r).
39. W sprawie braku zwrotu kosztów dojazdu niepełnosprawnego dziecka z Sieciemina do szkoły w Koszalinie przez Gminę Sianów (4 październik 2018 r).
40. W sprawie konieczności budowy betonowej opaski zabezpieczającej wysypisko śmieci przed wyciekiem (11 październik 2018 r).

UWAGA:
Pełna treść interpelacji i odpowiedź są do pobrania z zakładki @ E-urząd na www.sianow.pl


środa, 10 października 2018

Co Pan robił Panie Radny ?

Moja kadencja jako radnego Rady Miejskiej się kończy, przedstawiam więc tekst jaki zamieściła sianowska "Nasza Gmina" na temat moich działań.
Bardzo trudno jest być radnym niezależnym w Gminie Sianów i dlatego cieszy mnie, że gazeta "rządowa" mimo wszystko puściła ten materiał na mój temat ...

wtorek, 9 października 2018

Jak rozbudować szkołę w Szczeglinie ?


Szkoła w Szczeglinie pilnie potrzebuje dodatkowych pomieszczeń, a gmina od dwóch lat udaje, że nic nie można zrobić z rozbudową tej szkoły. W 2016 r odrzucono wniosek Stowarzyszenia "Refugium" o nadbudowę piętra nad salą gimnastyczną, bo podobno fundamenty są za słabe.
Obiecałem jako radny publicznie 3 września na rozpoczęciu roku szkolnego, że złożę własny wniosek do budżetu Gminy Sianów o rozbudowę szkoły w Szczeglinie i 28 września słowa dotrzymałem.
Oto mój pomysł:
Obok sali gimnastycznej od strony zachodniej jest rezerwa terenu. Na niej można dobudować do boku sali parterowe pomieszczenie o powierzchni 100 m kw. Na zdjęciu powyżej to teren, gdzie stoją samochody.
Budynek powstanie na nowych fundamentach. Łatwo go też będzie podłączyć pod wszystkie media, które już są w sali gimnastycznej (na mapie nową część zaznaczyłem na czerwono).
Wyznaję zasadę, że jak ktoś chce to szuka sposobu, a jak ktoś nie chce to szuka powodu. Skoro sposób już jest, warto dodać, że gmina może inwestować w szkoły, które prowadzą stowarzyszenia.
Tak jak została wyremontowana szkoła w Suchej Koszalińskiej.

Ja sposób na rozbudowę znalazłem. 
I wiem też, że Gmina Sianów ma pieniądze na inwestycje.
Teraz pora na ruch Burmistrza Berlickiego, bo skoro można było pomóc szkole w Suchej, to dlaczego nie można pomóc uczniom w Szczeglinie ?