wtorek, 16 października 2018

Ranking sianowskich radnych, czyli komu się nie chciało

Nie do pomyślenia jest, aby radny w Koszalinie nie pisał interpelacji. W Sianowie są tacy radni, którzy NIGDY nie napisali ani jednej interpelacji ...
To zdjęcie pokazuje aktywność sianowskich radnych mierzoną poprzez złożone pisemne interpelacje w kadencji 2014 - 2018.
Od lewej:
Wiesław Raczyński - 0
Sylwester Pietrzycki - 0
Ryszard Socha - 1
Piotr Kłobuch - 84
Irena Banaśkiewicz - 1
Kazimierz Salik - 11
Maciej Lewandowski - 0
Janusz Machała - 0
Andrzej Danielewicz - 0
Halina Gnacińska - 1
Grzegorz Grygiel - 0
Grzegorz Kowalczyk - 2
Tomasz Przygucki - 0
Magdalena Grzywacz - 0
Paweł Hojarski - 0

A teraz analiza:

W obecnej kadencji NIKT z 7 radnych z Sianowa (Lewandowski, Machała, Danielewicz, Grygiel, Przygucki, Grzywacz, Hojarski) nie napisał ani jednej interpelacji ...

Nic dodać nic ująć.
Radzę jednak UJĄĆ z tej listy ...

niedziela, 14 października 2018

Dlaczego z KUKIZ`15 kandyduję do Rady Powiatu ?

Można Kukiza lubić lub nie lubić, ale każdy wie, że Paweł Kukiz mówi to co myśli.
A wokół nas jest niestety pełno teflonowych polityków, którzy mówią tylko okrągłe słowa, aby schlebiać każdemu.
I dlatego z Kukizem mi po drodze, bo ja też mówię to co myślę i mam odwagę, aby stawiać trudne pytania.
Pamiętajcie, że w wyborach do Rady Powiatu Koszalińskiego w gminie Sianów są tylko 4 mandaty do obsadzenia.

A oto komitety wyborcze do powiatu:
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna
Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ`15
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Polska Samorządowa"

Tutaj link do pełnej listy 25 kandydatów: 
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/320900/dist_council/5

Jeśli tam zajrzeliście, to już wiecie, że KUKIZ`15 to formacja, na liście której nie ma starych partyjnych działaczy.


Kandyduję do Rady Powiatu Koszalińskiego z listy KUKIZ`15, bo uważam, że potrzebny jest w powiecie nowy aktywny radny, który już wiele razy pokazał, że umie zawalczyć o interesy mieszkańców gminy Sianów.

piątek, 12 października 2018

Jakich pytań unika Burmistrz Berlicki ?

Radny powinien pisać interpelacje w interesie mieszkańców. 
Burmistrz zgodnie ze Statutem powinien mu w ciągu 21 dni odpowiedzieć. 
A oto ciekawy rejestr moich 40 interpelacji z 2018 r, który pokazuje na jakie pytania zadane przez mnie jako radnego, Burmistrz Berlicki z uporem nie chce udzielić odpowiedzi.
Odpowiedź udzielona - kolor czarny
Odpowiedź wymijająca - kolor niebieski
Brak odpowiedzi na temat - kolor czerwony

RADNY PIOTR KŁOBUCH - INTERPELACJE 2018

1. W sprawie zakresu przeprowadzonych remontów w świetlicach wiejskich w latach 2015 – 2017 (18 stycznia 2018 r).
2. W sprawie zagrożenia na betonowej drodze gminnej w Maszkowie i konieczności jej naprawy (29 stycznia 2018 r).
3. W sprawie szczegółowej informacji o przeznaczeniu kwoty 654 000 zł ujętej w planie wydatków Budżetu Gminy Sianów na 2018 r (6 luty 2018 r).
4. W sprawie nieprawdziwej informacji dotyczącej uchwalenia Budżetu Gminy Sianów na 2018 r (14 luty 2018 r).
5. W sprawie kosztów wydawania gazety „Nasza Gmina” oraz kosztów współpracy z telewizją TV MAX ponoszonych przez gminę Sianów (21 luty 2018 r).
6. W sprawie braku odpowiedzi na postulaty sołtysów z marca 2017 r, dotyczących podniesienia diety sołeckiej (26 luty 2018 r).
7. W sprawie wyliczenia wysokości środków dla sołectw, w przypadku przystąpienia przez gminę Sianów do ustawowego Funduszu Sołeckiego (5 marca 2018 r).
8. W sprawie nie dopełnienia wymogu zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sieciemina (15 marca 2018 r).
9. W sprawie kosztów dostarczania nakazów podatkowych przez gminę i ilości nakazów dostarczonych bezpłatnie przez sołtysów w 2018 r (26 marca 2018 r).
10. W sprawie ceny i terminu nabycia przez gminę Sianów budynku spichlerza na ul. Tylnej w Sianowie (30 marca 2018 r).
11. W sprawie nieprzejezdnej drogi gminnej w miejscowości Mokre (6 kwietnia 2018 r).
12. W sprawie braku odpowiedzi na interpelację dotyczącą niedopełnienia wymogu zwołania Zebrania Wiejskiego w Siecieminie w 2017 r (19 kwietnia 2018 r).
13. W sprawie wyjaśnienia, dlaczego działce szkolnej w Szczeglinie został nadany status działki mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (23 kwietnia 2018 r).
14. W sprawie zniszczonej drogi gminnej i związanych z tym utrudnień dla dojazdu karetki do posesji w Szczeglinie Nowym (14 maja 2018 r).
15. W sprawie opieszałości przy budowie oświetlenia na betonowej drodze gminnej w Maszkowie (6 czerwca 2018 r).
16. W sprawie wysokości dopłat z budżetu gminy dla szkół publicznych i niepublicznych za lata 2015, 2016, 2017 (12 czerwca 2018 r).
17. W sprawie nie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej interpelacji nr 6/2018 dotyczącej diet sołeckich (18 czerwca 2018 r).
18. W sprawie nie wywiązywania się gminy Sianów z obowiązku sprzątania terenów użyteczności publicznej w Węgorzewie (27 czerwca 2018 r).
19. W sprawie zagrożenia bezpieczeństwa przy budynku Gimnazjum w Sianowie (6 lipca 2018 r).
20. W sprawie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 2017 r (13 lipca 2018 r).
21. W sprawie konieczności poszerzenia przejazdu na drodze gminnej Szczeglino – Szczeglino Nowe na wysokości cmentarza (25 lipca 2018 r).
22. W sprawie danych dotyczących dochodów bieżących gminy za lata 2014, 2015, 2016, 2017 oraz liczby mieszkańców sołectw (25 lipca 2018 r).
23. W sprawie kwot działek uzyskanych ze sprzedaży działek gminnych w Szczeglinie z latach 2016, 2017 i 2018 (10 sierpnia 2018 r).
24. W sprawie wyjaśnienia powodów nie uruchomienia świetlicy na terenie szkoły w Szczeglinie w 2017 r i 2018 r (14 sierpnia 2018 r).
25. W sprawie wykazu budynków należących do Gminy Sianów w obrębie rynku Starego Miasta (17 sierpnia 2018 r).
26. W sprawie utrudnionego dostępu do ratusza w Sianowie osób niepełnosprawnych, matek z wózkami i osób starszych (21 sierpnia 2018 r).
27. W sprawie kosztów organizacji Dni Ziemi Sianowskiej poniesionych przez Gminę Sianów w 2017 r i 2018 r (27 sierpnia 2018 r).
28.W sprawie unikania postulatu wizytacji Szkoły w Szczeglinie przez Komisję Społeczno Oświatową Rady Miejskiej (27 sierpnia 2018 r).
29. W sprawie braku odpowiedzi na interpelację dotyczącą zburzenia budynku biurowego Fabryki Zapałek w Sianowie (30 sierpnia 2018 r).
30. W sprawie odpowiedzialności Gminy Sianów za zniszczenie samochodu na drodze gminnej w Mokrem (6 września 2018 r).
31. W sprawie braku od pięciu lat pomieszczenia na opał dla 6 – osobowej rodziny zajmującej lokal komunalny w Wierciszewie (12 września 2018 r).
32. W sprawie wykazu budynków należących do Gminy Sianów w obrębie rynku Starego Miasta (19 września 2018 r).
33.W sprawie kosztów organizacji Dni Ziemi Sianowskiej w latach 2015, 2016, 2017, 2018 (19 września 2018 r) .
34. W sprawie braku odpowiedzi, dlaczego działce szkolnej w Szczeglinie nadano status działki mieszkaniowo usługowej (24 września 2018 r).
35. W sprawie wykazu działań podjętych przez Gminę Sianów, aby budynek biurowy Fabryki Zapałek nie został zburzony (24 września 2018 r)termin odpowiedzi 15.10.2018
36. W sprawie wykazu oświetlenia drogowego wykonanego w sołectwach w latach 2010-2016 i latach 2017-2018 (27 września 2018 r).
37.W sprawie unikania odpowiedzi o znajomość terminu wyburzenia biurowca Fabryki Zapałek przez Gminę Sianów (27 września 2018 r) termin odpowiedzi 18.10.2018
38. W sprawie konieczności oczyszczenia rowu melioracyjnego przy posesji nr 6 w Maszkowie (4 październik 2018 r).
39. W sprawie braku zwrotu kosztów dojazdu niepełnosprawnego dziecka z Sieciemina do szkoły w Koszalinie przez Gminę Sianów (4 październik 2018 r).
40. W sprawie konieczności budowy betonowej opaski zabezpieczającej wysypisko śmieci przed wyciekiem (11 październik 2018 r).

UWAGA:
Pełna treść interpelacji i odpowiedź są do pobrania z zakładki @ E-urząd na www.sianow.pl


środa, 10 października 2018

Co Pan robił Panie Radny ?

Moja kadencja jako radnego Rady Miejskiej się kończy, przedstawiam więc tekst jaki zamieściła sianowska "Nasza Gmina" na temat moich działań.
Bardzo trudno jest być radnym niezależnym w Gminie Sianów i dlatego cieszy mnie, że gazeta "rządowa" mimo wszystko puściła ten materiał na mój temat ...

wtorek, 9 października 2018

Jak rozbudować szkołę w Szczeglinie ?


Szkoła w Szczeglinie pilnie potrzebuje dodatkowych pomieszczeń, a gmina od dwóch lat udaje, że nic nie można zrobić z rozbudową tej szkoły. W 2016 r odrzucono wniosek Stowarzyszenia "Refugium" o nadbudowę piętra nad salą gimnastyczną, bo podobno fundamenty są za słabe.
Obiecałem jako radny publicznie 3 września na rozpoczęciu roku szkolnego, że złożę własny wniosek do budżetu Gminy Sianów o rozbudowę szkoły w Szczeglinie i 28 września słowa dotrzymałem.
Oto mój pomysł:
Obok sali gimnastycznej od strony zachodniej jest rezerwa terenu. Na niej można dobudować do boku sali parterowe pomieszczenie o powierzchni 100 m kw. Na zdjęciu powyżej to teren, gdzie stoją samochody.
Budynek powstanie na nowych fundamentach. Łatwo go też będzie podłączyć pod wszystkie media, które już są w sali gimnastycznej (na mapie nową część zaznaczyłem na czerwono).
Wyznaję zasadę, że jak ktoś chce to szuka sposobu, a jak ktoś nie chce to szuka powodu. Skoro sposób już jest, warto dodać, że gmina może inwestować w szkoły, które prowadzą stowarzyszenia.
Tak jak została wyremontowana szkoła w Suchej Koszalińskiej.

Ja sposób na rozbudowę znalazłem. 
I wiem też, że Gmina Sianów ma pieniądze na inwestycje.
Teraz pora na ruch Burmistrza Berlickiego, bo skoro można było pomóc szkole w Suchej, to dlaczego nie można pomóc uczniom w Szczeglinie ?

niedziela, 30 września 2018

12 kowali i podkuwaczka

Głęboko wierzę w to, że wrześniowe spotkania z kowalami podczas Przystanku Kuźnia, będą przez wiele lat znakiem rozpoznawczym Węgorzewa.

Cieszy mnie też, że na zaproszenie naszego kowala Marcina Czerneckiego przybyło do nas w tym roku aż dwunastu kowali z całej Polski !
Tak wiele się działo, że momentami brakowało miejsca na placu przed naszą świetlicą...

Impreza odbyła się głównie dzięki projektowi napisanemu przez Stowarzyszenia "Refugium", które prowadzi Szkołę Podstawową w Szczeglinie. 
Specjalną atrakcją był pokaz podkuwania konia, który obecnie jest już zupełnie nieznany na wsi. 

Tę wąską specjalizację kowalstwa potrafi wykonywać bardzo niewielu kowali podkuwaczy.
Wśród nich jest też ... jedna kobieta Ania Podorecka z Poznania.
Najważniejszym efektem pleneru kowalskiego w Węgorzewie jest jednak praca zbiorowa z okazji 100 - Niepodległości Polski. Przedstawia ona ułana na koniu z proporcem i kowala z kowadłem i ma związek z faktem, że w Węgorzewie była kuźnia i w 1946 r osiedlili się u nas ułani z Warszawskiej Brygady Kawalerii.
Każdy element tej płaskorzeźby wykonywał inny kowal. Jeden robił proporzec, inny grzywę konia, a jeszcze inny czapkę ułańską i kowadło ...
To tych dwunastu kowali razem z podkuwaczką Anią stworzyli tę niezwykłą pracę: Marcin Czernecki, Janek Ceronik, Oskar Jakubowski, Leszek Skupiński, Adam Stachowicz, Jarek Fornal, Maciej Karasiuk, Ania Podolecka, Marian Kwaśny, Andrzej Puszkarski, Lech Trawicki, Adam Kosakowski, Jarosław Kosman oraz  Maks Cebula.

 Jako sołtys Węgorzewa Koszalińskiego serdecznie dziękuję przybyłym kowalom i wszystkim za pomoc
 w organizacji Przystanku Kuźnia, który odbył się
 w dniach 7, 8, 9 września 2018 r.
Było super !
Do zobaczenia za rok !wtorek, 25 września 2018

Zebranie Wiejskie w Węgorzewie

Przypominam, że w środę 26 września odbędzie się ważne
 Zebranie Wiejskie, które rozpocznie się
 o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej.

Szczególnie  zapraszam wszystkich zainteresowanych przekształceniem 
działek rolnych na mieszkaniowe.
 Będziemy rozmawiać o potrzebie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Węgorzewie.
Radny Piotr Kłobuch

piątek, 7 września 2018

Wielkie kucie w Węgorzewie

Od piątku do niedzieli będzie można zobaczyć popisy najlepszych polskich kowali w Węgorzewie Koszalińskim.

Wielkie kucie odbędzie się na naszym placu przy świetlicy wiejskiej.

Od wczoraj stoi już namiot Stowarzyszenia Polskich Artystów Kowali, a dziś zacznie się wykuwanie pracy dla uczczenia 100 - lecia Niepodległości.
Organizatorami Przystanku Kuźnia są: Pracownia Kowalska "Kuźnia" (Marcina Czerneckiego) Stowarzyszenie "Refugium" (które prowadzi szkołę w Szczeglinie), i Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie (bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi  naprawić wiatę i płot oraz posprzątali teren).


Serdecznie zapraszamy w sobotę 8  września od godz. 11.00 do Węgorzewa.
Jeśli zechcecie, macie szansę wykuć coś dla siebie !

wtorek, 4 września 2018

Moja pierwsza ... Balcan Slap 88

Aż trudno uwierzyć, że ten chłopak z lewej to ja ... 30 lat temu !
To zdjęcie zostało zrobione na mojej pierwszej wyprawie "Balcan Slap `88", którą jako instruktor prowadziłem na górskich rzekach.
W tle widać pomnik na przełęczy Szipka w Bułgarii. Celem naszym była rzeka Struma płynąca w stronę Grecji. Jechaliśmy do tej rzeki na pace samochodu marki Robur, ze Słupska przez komunistyczną Ukrainę i Rumunię dyktatora Ceaucescu. Komfort straszny, ale nikt nam nie odbierze radości drogi, którą przeżyliśmy ... 

Wyprawa trwała cały miesiąc i zakończyła się 2 września 1988 r ... a że 2 września 2018 r wypadł akurat dwa dni temu, więc wskoczyłem w niedzielę na kajak, aby to godnie uczcić.
Bo z pierwszą wyprawą jest jak z pierwszą miłością ...

sobota, 25 sierpnia 2018

Czeska muzyka w Węgorzewie

Gdy ludzie mnie pytają, dlaczego śpiewamy po czesku ?
Zawsze odpowiadam: "Bo mamy gorący południowy temperament!"
Trwają plenerowe próby "Złotego Dukata" z Węgorzewa, który jako jeden z niewielu zespołów w Polsce, postawił od samego początku na ludowy repertuar czeski i słowacki.

Ostatnio można było nas posłuchać jak śpiewamy po czesku 15 sierpnia na Jarmarku Rzemiosł Dawnych w Bobolicach.
Jeśli chcecie posłuchać czeskich i słowackich lidovek, to zapraszam na nasz występ już w sobotę 8 września podczas imprezy "Przystanek Kuźnia"
Po co macie jechać aż do Czech ?
Przyjedźcie do Węgorzewa !

wtorek, 14 sierpnia 2018

Gablota dla WSI

Zawsze uważałem, że Wioskowe Służby Informacyjne powinny mieć porządną gablotę ...
Z satysfakcją donoszę, że po akcji "ŚWIDER", przy  mocnym zaangażowaniu Pawła i Mateusza (wielkie dzięki) ...

udało się cel osiągnąć i od wczoraj w centrum Węgorzewie stoi piękna nowa sołecka gablota !
Teraz pora na materiały WSI ...

czwartek, 9 sierpnia 2018

Straż Graniczna u sołtysa

Co roku zjawiają się u mnie kursanci ze Straży Granicznej w Koszalinie. W ramach ćwiczeń muszą porozmawiać z  sołtysem i zdobyć informacje o Węgorzewie.
Zawsze zanim zaczniemy rozmowę, pytam się skąd pochodzą. Tym razem jeden ze strażników był z Bydgoszczy, a drugi z lubelskiego. Pytanie o pochodzenie ma znaczenie, bo wtedy wiem, że pewne rzeczy muszę wyjaśniać od podstaw. Na przykład: co to jest mur pruski
Przecież na lubelszczyźnie to zupełnie nie znana rzecz ...

czwartek, 2 sierpnia 2018

Źródła Sianowa

Trafiła w moje ręce niezwykła opowieść o miejscu, ludziach i znakach "Źródła Sianowa", której autorem jest ksiądz poeta Henryk Romanik, będący do niedawna proboszczem w Osiekach.

Autor we wstępie pisze tak:
"Zamieszkanie na Ziemi Sianowskiej zobowiązuje do poznawania jej dziedzictwa historycznego, ludzi tworzących cywilizację od początku naszych okolic, ale także do kształtowania w kolejnych pokoleniach duchowej i intelektualnej więzi z naszą małą ojczyzną. To samo dotyczy najbliższego sąsiedztwa wokół Jeziora Jamno i pomiędzy świętymi górami - Polanowską i Chełmską. Tak pojmuję rozumiany w najzdrowszym sensie lokalny patriotyzm"


Podzielam ten punkt widzenia. 
Prawdziwy lokalny patriotyzm musi opierać się na szacunku dla wszystkich ludzi tworzących cywilizację na naszym terenie. Niezależnie od tego czy mówili po polsku, po niemiecku czy po kaszubsku ...

wtorek, 24 lipca 2018

Western Piknik Sułomino 2018

Nie trzeba jechać do USA, aby spotkać ludzi w kowbojskich kapeluszach ...
Nie trzeba jechać do USA, aby spotkać Indian w pióropuszach ...
Wystarczy przejechać 140 km do Sułomina, tam od piątku do niedzieli trwał Western Piknik.
Już od 21 lat muzyka country rozbrzmiewa na wyspie Wolin.
W tym roku największą atrakcją była gwiazda muzyki country Jessica Lynn, która śpiewa tak ...

Kto jej nie widział na żywo w Sułominie, musi jechać teraz niestety aż do Paryżu, gdzie 27 lipca zagra koncert przed powrotem do Nowego Jorku.
Według mnie, aby poczuć magię muzyki country należy jej słuchać na żywo, bo wtedy robi się tak jak u Lonstara ...
"Parę nut, parę słów.  A całe serce chłonie. Takie proste rymy. A w oku staje łza ... "

środa, 18 lipca 2018

Polecam "Cień wiatru"


Zupełnie nie do wiary, że przegapiłem Carlos Ruiz Zafona i dopiero teraz odkryłem jego Cmentarz Zapomnianych Książek.
Faktem jest, że od niedzieli idę tropem "Cienia wiatru" i zanurzony jestem w Barcelonie lat 40- tych i 50- tych ubiegłego wieku.
Tę książkę kupiłem pewnego dnia zupełnie przypadkowo ... 
... a być może to ona mnie wybrała i czekała na mnie tego dnia ... 

Wszystko jest możliwe ...
 

niedziela, 15 lipca 2018

Odszedł Muzyk

W piątek dotarła do mnie informacja o śmierci Kazimierza Dulata.

Poznaliśmy się w czerwcu 2008 r na festynie w Manowie.
W styczniu 2009 r odnalazł mnie w Węgorzewie i tak zaczęła się nasza wspólna przygoda ze "Złotym Dukatem".
Przez dziewięć lat naszej współpracy poznałem go nie tylko jako akompaniatora, ale też jako kompozytora i autora tekstów.
Miał dar otwierania ludzi na muzykę ludową.
Potrafił grać ... 

piątek, 13 lipca 2018

Naukobus

Jeszcze tylko w piątek jest szansa, aby w Sianowie odwiedzić "Naukobus" z Centrum Nauki Kopernik.
Warto wiedzieć, że interaktywne eksponaty są udostępnione w hali sportowej gimnazjum, a wstęp jest bezpłatny.

wtorek, 10 lipca 2018

Mikroklimat 16 Południka

Jurek Hołownia miał super pomysł, aby na wyspie Ostrów na jeziorze Siecino zorganizować Festiwal Piosenki Turystycznej.
Dla mnie objawieniem trzydniowego festiwalu był Marek Majewski, który zagrał i zaśpiewał jak prawdziwy bard ...

Na tę imprezę ściągają sympatycy z całej Polski. którzy nocują (tak jak i my) oczywiście pod namiotami ....
albo nie nocują ....tylko śpiewają na sześć gitar (!) przy ognisku do białego rana.

Fajnie, że Złocieniec potrafi wykorzystać swoje położenie na 16 Południku i stworzyć wśród miast Pojezierza Drawskiego coś oryginalnego.

Jednak samo położenie nie wystarczy.
Najważniejsi są oczywiście ludzi, tacy którzy czują to o czym śpiewa "Mikroklimat" ...

czwartek, 5 lipca 2018

Dzika plaża dla dwojgaNie musisz uprawiać parawaningu na plaży w Mielenie.
Jeśli masz rower, to masz wybór. 


Możesz dotrzeć do własnej dzikiej plaży ... 

Wystarczy podjechać samochodem do Mżerzyna i pojechać rowerem na zachód ....
albo do Darłówka i pojechać rowerem na wschód ...

Jeśli mieszkasz w okolicy Koszalina i masz rower to jesteś ...
... w rowerowym eldorado dzikich plaż !