piątek, 12 października 2018

Jakich pytań unika Burmistrz Berlicki ?

Radny powinien pisać interpelacje w interesie mieszkańców. 
Burmistrz zgodnie ze Statutem powinien mu w ciągu 21 dni odpowiedzieć. 
A oto ciekawy rejestr moich 40 interpelacji z 2018 r, który pokazuje na jakie pytania zadane przez mnie jako radnego, Burmistrz Berlicki z uporem nie chce udzielić odpowiedzi.
Odpowiedź udzielona - kolor czarny
Odpowiedź wymijająca - kolor niebieski
Brak odpowiedzi na temat - kolor czerwony

RADNY PIOTR KŁOBUCH - INTERPELACJE 2018

1. W sprawie zakresu przeprowadzonych remontów w świetlicach wiejskich w latach 2015 – 2017 (18 stycznia 2018 r).
2. W sprawie zagrożenia na betonowej drodze gminnej w Maszkowie i konieczności jej naprawy (29 stycznia 2018 r).
3. W sprawie szczegółowej informacji o przeznaczeniu kwoty 654 000 zł ujętej w planie wydatków Budżetu Gminy Sianów na 2018 r (6 luty 2018 r).
4. W sprawie nieprawdziwej informacji dotyczącej uchwalenia Budżetu Gminy Sianów na 2018 r (14 luty 2018 r).
5. W sprawie kosztów wydawania gazety „Nasza Gmina” oraz kosztów współpracy z telewizją TV MAX ponoszonych przez gminę Sianów (21 luty 2018 r).
6. W sprawie braku odpowiedzi na postulaty sołtysów z marca 2017 r, dotyczących podniesienia diety sołeckiej (26 luty 2018 r).
7. W sprawie wyliczenia wysokości środków dla sołectw, w przypadku przystąpienia przez gminę Sianów do ustawowego Funduszu Sołeckiego (5 marca 2018 r).
8. W sprawie nie dopełnienia wymogu zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sieciemina (15 marca 2018 r).
9. W sprawie kosztów dostarczania nakazów podatkowych przez gminę i ilości nakazów dostarczonych bezpłatnie przez sołtysów w 2018 r (26 marca 2018 r).
10. W sprawie ceny i terminu nabycia przez gminę Sianów budynku spichlerza na ul. Tylnej w Sianowie (30 marca 2018 r).
11. W sprawie nieprzejezdnej drogi gminnej w miejscowości Mokre (6 kwietnia 2018 r).
12. W sprawie braku odpowiedzi na interpelację dotyczącą niedopełnienia wymogu zwołania Zebrania Wiejskiego w Siecieminie w 2017 r (19 kwietnia 2018 r).
13. W sprawie wyjaśnienia, dlaczego działce szkolnej w Szczeglinie został nadany status działki mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (23 kwietnia 2018 r).
14. W sprawie zniszczonej drogi gminnej i związanych z tym utrudnień dla dojazdu karetki do posesji w Szczeglinie Nowym (14 maja 2018 r).
15. W sprawie opieszałości przy budowie oświetlenia na betonowej drodze gminnej w Maszkowie (6 czerwca 2018 r).
16. W sprawie wysokości dopłat z budżetu gminy dla szkół publicznych i niepublicznych za lata 2015, 2016, 2017 (12 czerwca 2018 r).
17. W sprawie nie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej interpelacji nr 6/2018 dotyczącej diet sołeckich (18 czerwca 2018 r).
18. W sprawie nie wywiązywania się gminy Sianów z obowiązku sprzątania terenów użyteczności publicznej w Węgorzewie (27 czerwca 2018 r).
19. W sprawie zagrożenia bezpieczeństwa przy budynku Gimnazjum w Sianowie (6 lipca 2018 r).
20. W sprawie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 2017 r (13 lipca 2018 r).
21. W sprawie konieczności poszerzenia przejazdu na drodze gminnej Szczeglino – Szczeglino Nowe na wysokości cmentarza (25 lipca 2018 r).
22. W sprawie danych dotyczących dochodów bieżących gminy za lata 2014, 2015, 2016, 2017 oraz liczby mieszkańców sołectw (25 lipca 2018 r).
23. W sprawie kwot działek uzyskanych ze sprzedaży działek gminnych w Szczeglinie z latach 2016, 2017 i 2018 (10 sierpnia 2018 r).
24. W sprawie wyjaśnienia powodów nie uruchomienia świetlicy na terenie szkoły w Szczeglinie w 2017 r i 2018 r (14 sierpnia 2018 r).
25. W sprawie wykazu budynków należących do Gminy Sianów w obrębie rynku Starego Miasta (17 sierpnia 2018 r).
26. W sprawie utrudnionego dostępu do ratusza w Sianowie osób niepełnosprawnych, matek z wózkami i osób starszych (21 sierpnia 2018 r).
27. W sprawie kosztów organizacji Dni Ziemi Sianowskiej poniesionych przez Gminę Sianów w 2017 r i 2018 r (27 sierpnia 2018 r).
28.W sprawie unikania postulatu wizytacji Szkoły w Szczeglinie przez Komisję Społeczno Oświatową Rady Miejskiej (27 sierpnia 2018 r).
29. W sprawie braku odpowiedzi na interpelację dotyczącą zburzenia budynku biurowego Fabryki Zapałek w Sianowie (30 sierpnia 2018 r).
30. W sprawie odpowiedzialności Gminy Sianów za zniszczenie samochodu na drodze gminnej w Mokrem (6 września 2018 r).
31. W sprawie braku od pięciu lat pomieszczenia na opał dla 6 – osobowej rodziny zajmującej lokal komunalny w Wierciszewie (12 września 2018 r).
32. W sprawie wykazu budynków należących do Gminy Sianów w obrębie rynku Starego Miasta (19 września 2018 r).
33.W sprawie kosztów organizacji Dni Ziemi Sianowskiej w latach 2015, 2016, 2017, 2018 (19 września 2018 r) .
34. W sprawie braku odpowiedzi, dlaczego działce szkolnej w Szczeglinie nadano status działki mieszkaniowo usługowej (24 września 2018 r).
35. W sprawie wykazu działań podjętych przez Gminę Sianów, aby budynek biurowy Fabryki Zapałek nie został zburzony (24 września 2018 r)termin odpowiedzi 15.10.2018
36. W sprawie wykazu oświetlenia drogowego wykonanego w sołectwach w latach 2010-2016 i latach 2017-2018 (27 września 2018 r).
37.W sprawie unikania odpowiedzi o znajomość terminu wyburzenia biurowca Fabryki Zapałek przez Gminę Sianów (27 września 2018 r) termin odpowiedzi 18.10.2018
38. W sprawie konieczności oczyszczenia rowu melioracyjnego przy posesji nr 6 w Maszkowie (4 październik 2018 r).
39. W sprawie braku zwrotu kosztów dojazdu niepełnosprawnego dziecka z Sieciemina do szkoły w Koszalinie przez Gminę Sianów (4 październik 2018 r).
40. W sprawie konieczności budowy betonowej opaski zabezpieczającej wysypisko śmieci przed wyciekiem (11 październik 2018 r).

UWAGA:
Pełna treść interpelacji i odpowiedź są do pobrania z zakładki @ E-urząd na www.sianow.pl


9 komentarzy:

 1. Pkt. 13 i 34 jest szczególnie ciekawy. Są w Szczeglinie osoby, które od dłuższego czasu mają plany odnośnie budynku i terenu szkoły. Ciekawi mnie to, że jeżeli udałoby się dowieść, że taki status nadano błędnie to czy urzędnik odpowiedziałby za swój błąd.

  OdpowiedzUsuń
 2. Przygotowania do nadania statusu działki mieszkaniowej i usługowej dla działki szkolnej w Szczeglinie, rozpoczęto we wrześniu 2014 r na dwa miesiące przed wyborami, gdy radnym był Jan Grzybowski.
  Ja jestem radnym od 16 listopada 2014 r.
  Zmiany w planie były celowe, tylko Burmistrz nie chce odpowiedzieć, dlaczego taka zmiana jest potrzebna, skoro działa tam polska szkoła od 70 lat. Chyba że ktoś chciał tę szkołę zamknąć i działkę wykorzystać na cele mieszkalno usługowe ...

  OdpowiedzUsuń
 3. Żeby nie pisać między wierszami napiszmy to wprost: Jest w Szczeglinie grupa ludzi, którzy w porozumieniu z Burmistrzem Berlickim dążyli już przed 2014 r. do likwidacji działania szkoły. Jakie mieli mieć dzięki temu korzyści możemy się tylko domyślać. Myślę, że odpowiedzi na interpelację Pan nie otrzyma albo będzie ona pokrętna i nic nie warta.

  OdpowiedzUsuń
 4. Brak odpowiedzi na pisemne wnioski czy interpelacje to już naruszenie prawa. A brak odpowiedzi na zaznaczone na czeerwono pytania sugeruje, że tematyka ta wymaga szczególnego zbadania.

  OdpowiedzUsuń
 5. Wyjątkowo bulwersujące jest zburzenie budynku Fabryki Zapałek. Powinien sie temu przyjrzeć prokurator!

  OdpowiedzUsuń
 6. Pkt.31 odpowiedź nie na temat opatrzona podpisem głównej księgowej.Problem nievrozwiazany od lat ,znieczulica Wlodarza Gminy jest porażająca. Czy taki ktoś powinien eksponować stanowisko Burmistrza i ubiegać się o reelekcję.? Psychologia połączona z hucpą w tej Gminie to codzienność

  OdpowiedzUsuń
 7. Każdy z tych tematów na czerwono to jakaś wstydliwa sprawa dla gminnej władzy. Sprawa Fabryki Zapałek i szkoły w Szczeglinie to rzeczy, do których warto zajrzeć w rejestrze interpelacji, bo udzielane odpowiedzi należą kuriozów administracyjnych.
  Jak tu odpisać, aby nic nie odpowiedzieć ...

  OdpowiedzUsuń
 8. Raczej powinien pan poprosić o wykaz działań podjętych przez Gminę Sianów w celu zburzenia budyneku Fabryki Zapałek.

  OdpowiedzUsuń
 9. Ten budynek biurowy Fabryki Zapałek był w Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Zgodnie z jej zapisami, gdy nawet jest zgoda na wyburzenie zabytku, to należy sporządzić szczegółową dokumentację.
  Nie zostało zrobione NIC.

  OdpowiedzUsuń